فروشگاه اینترنتی بازار حاتم؛ اولین و تنها فروشگاه اینترنتی محصولات اختصاصی تولیدی زنجان