تریدآموز از سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را در حوزه آموزش بازارهای مالی آغاز نمود، با افزایش تولید دوره های سطحی و کم ارزش در این حوزه ، تریدآموز تصمیم گرفت برای بالابردن آگاهی و سطح دانش کاربران ایرانی ، دوره های بسیار ارزشمند و پرمحتوای اساتید بین المللی را همراه با ترجمه تخصصی و دوبله فارسی ارائه نماید