طراحی، ساخت و فروش محصولات در زمینه های: تابلوسازی، الکترونیک و …