مجموعه صوفیا وب – ارائه کننده طراحی انواع سایت می باشد . همچنین بینه سازی و سئو سایت نیزمی باشد .