یافتن این دامنه که اتفاقا هر دو معنایش هدف سایت ما را نشان می دهد، اتفاق جالبی بود و جالبتر می شود اگر نظر شما هم جلب شود و همراهمان باشید.

اینجا هستیم تا تجربیات و آموخته هایمان را در زمینه سئو و طراحی سایت در اختیار شما قرار دهیم و گوش به زنگ باشیم تا از شما بیاموزیم.

اسم سایت ما را می توانید فرست آفن و یا فرست آف تن بخوانید.<br />
<br />
First Of Ten برترین جایگاه گوگل است که رسیدن به آن می تواند نقش پررنگی در موفقیت کسب و کار شما ایفا کند، همچنانکه First Often بودن در سئو یعنی بیشتر اوقات و با بیشتر کلمات کلیدی تان اولین باشید.