توی مرشن به زبان ساده کار با یکی از پیچیده ترین دستگاه های صنعت چوب رو یاد میگیری و از استفاده از اون لذت میبری