آب ، خاک و آتش سه عنصر اصلی طبیعت
دست سازهایی از گِل که بوسیله آتش به پختگی می رسند.سرشت آدمی با طبیعت عجین شده است هر چقدر هم درگیر روزمرگی و زندگی ماشینی باشیم باز هم گاهی طبیعت محصورمان می کند.
این تفکر مارا بر آن داشت که با دست هایمان و بدون استفاده از ماشین،ظروف و زیورآلاتی تولید کنیم تا بخشی از انرژی طبیعت را به زندگی صنعتی و سرشار از مشغله امروز وارد کنیم.
این آغاز راه همای بود…راهی که همه ی فراز و نشیبش را با عشق پشت سر گذاشتیم.
با مدرک کارشناسی معماری و گرافیک این مسیر را از صفر آغاز کردیم و با تلاش و مطالعه و یاری دوستان به ادامه ی مسیر پرداختیم و اعتماد و انرژی مثبت شما عزیزان است که مارا در مسیر همراهی میکند.
همای سپهری بگسترد پر همی بر سرش داشت سایه ز فر
(فردوسی بزرگ)
همای نامی است ایرانی و باستانی که در لغت نامه ی دهخدا اینگونه تعریف شده است :همای مرغی است که او را مبارک دارند و چون پیدا شود مردم به تفاءل در زیر سایه ی او روند.
به امید سایه افکندن پرنده سعادت بر سر همراهان گرانقدر همای…